ลักษณะรถบรรทุกทั้งหมด 9 ประเภท

ชวนทำความรู้จักประเภทรถบรรทุก 9 แบบ

รถบรรทุกที่หลายคนคุ้นเคยอาจจะไม่เคยได้รู้ว่าจริง ๆ

แล้วรถบรรทุกมีหลากหลายประเภท และมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

บรรทุกที่กฎหมายได้แบ่งออกไว้ทั้งหมด 9 ประเภท

รถลักษณะ ที่ 1 รถกระบะบรรทุก

รถลักษณะที่ 2 รถตู้บรรทุก

รถลักษณะที่ 3 รถบรรทุกของเหลว

รถลักษณะที่ 4 รถบรรทุกวัสดุอันตราย

รถลักษณะที่ 5 รถบรรทุกเฉพาะกิจ

รถลักษณะที่ 6 รถพ่วง

รถลักษณะที่ 7 รถกึ่งพ่วง

รถลักษณะที่ 8 รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาง

รถลักษณะที่ 9 รถลากจูง